Opći uvjeti

Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje Internet stranice www.reneko.hr i korištenje usluge Internet kupovine putem Internet stranice www.reneko.hr.

Sukladno Općim uvjetima dolje navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:

„Prodavatelj“ označava trgovinu na malo dijelovima i priborom za motorna vozila RENEKO d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Jarnovićeva 9, upisanu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 26686598887, MBS: 00715565;

„Internet stranica“ označava internet stranicu www.reneko.hr koja predstavlja vlasništvo Prodavatelja.

„Korisnik“ predstavlja svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge Internet kupovine na Internet stranici. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za lažno predstavljanje kao i za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

„Potrošač“ je fizička osoba koja kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s Prodavateljem Ugovor o kupoprodaji.

„Trgovac“ je pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu.

„Usluga Internet kupovine“ je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda Prodavatelja putem ove Internet stranice .

„Proizvod“ predstavlja sve proizvode koji su istaknuti na Internet stranici, a koje je moguće kupiti putem usluge Internet kupovine.

„Cijena“ predstavlja konačnu cijenu u kunama (HRK) za pojedini proizvod ili uslugu, odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući poreze i druga javna davanja. U cijenu nisu uključeni troškovi dostave.

„Ugovor o kupoprodaji“ označava ugovor o kupoprodaji proizvoda između Korisnika i Prodavatelja, zaključen kada Prodavatelj zaprimi urednu narudžbu proizvoda od strane Korisnika.

„Uredna narudžba“ je svaka narudžba sa svim točnim i potpunim podacima i po kojoj je Korisnik prethodno izvršio plaćanje cijene i dostave na račun Prodavatelja.

 

UVJETI KORIŠTENJA

Narudžbom putem Internet stranice pristajete na ove Opće uvjete. Opći uvjeti predstavljaju sastavni dio ugovora, a odnose se na postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i raskida te reklamacije proizvoda ponuđenih na našim stranicama. Ovim Općim uvjetima Prodavatelj na jasan i razumljiv način, sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, obavještava sve kupce Potrošače, prije nego sklope ugovor na daljinu, o svim okolnostima bitnim za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju. Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva i njihovim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe istih. Svi podaci na Internet stranici prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri.

Korisnik nema nikakve dodatne troškove uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, osim onih koji se zaračunavaju po osnovnoj tarifi. Prodajno mjesto nalazi se u Republici Hrvatskoj.

 

OGRANIČENJA I ODGOVORNOSTI

Prilikom korištenja Internet stranice Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili da mu uskrati ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi. Registracijom na Internet stranici Korisnik potvrđuje da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete, jamči za potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavijestio Prodavatelja.

Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi ili bilo kojeg problema koji je nastao zbog neispravnih ili netočnih podataka Korisnika. Prodavatelj nije odgovoran zbog nastalih šteta, ukoliko je Korisnik zaboravio svoju lozinku ili je priopćio istu trećoj osobi. Promjena podataka je moguća nakon prijave, gdje možete pogledati i podatke o aktivnim narudžbama. Prodavatelj nije odgovoran za oštećenja i neispravnosti nastale promjenama registriranih podataka.

Korištenjem Internet stranica Korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja Internet stranice na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe. Korisnik se obvezuje da neće koristiti Internet stranicu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima, te da neće unositi na Internet stranicu ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavatelja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani.

Fotografije proizvoda prikazane na Internet stranici su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih korisnici vide na zaslonu svog monitora. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice. Prodavatelj se također oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na Internet stranicu i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internet stranice, ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran.

Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na Internet stranici. Prodavatelj također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korisniku time što se korisnik oslonio na informacije dobivene putem Internet stranice. Korisnici preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem Internet stranice.

Internet stranica može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Prodavatelja, niti Prodavatelj ima nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Sukladno tome, ovi Opći uvjeti se u slučaju korištenja predmetnih Internet stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika te Prodavatelj za takvo postupanje ne snosi nikakvu odgovornost.

Prodavatelj zadržava pravo spriječiti pristup IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

 

KUPOVINA I PLAĆANJE

Oblik plaćanja na Internet stranici je plaćanje putem kreditnih i debitnih kartica: MaestroMasterCardVisaAmerican ExpressDiners.

     

Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom se smatra izvršenim u trenutku autorizacije od strane izdavatelja kartice. Po izvršenoj uplati vaša narudžba smatrat će se urednom narudžbom ukoliko su svi podaci točno i potpuno uneseni, nakon čega ćemo započeti obradu iste. Narudžba se neće smatrati urednom niti će na bilo koji način obvezivati Prodavatelja ukoliko po istoj nije prethodno izvršeno plaćanje.

O načinu i sigurnosti plaćanja te zaštiti osobnih podataka prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama brine Tcom Payway, a više detalja možete saznati ovdje.

HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

  

Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ukoliko se naručena roba isporučuje u više paketa), osim u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca. U tom slučaju račun će biti poslan e-poštom na adresu kupca.

Potvrdu o sklopljenom Ugovoru o kupoprodaji – potvrdu Vaše narudžbe primit ćete odmah nakon što izvršite uplatu i dovršite narudžbu i to putem e-mail adrese koju ste prethodno unijeli. Također, nakon što Vaši proizvodi budu spremni za dostavu, dobiti ćete obavijest putem e-maila, koja će sadržavati i kod za praćenje pošiljke (tzv. tracking kod), pomoću kojeg možete u svakom trenutku saznati gdje se Vaša pošiljka nalazi. Na dan dostave, dostavna služba će vam poslati SMS poruku na broj mobilnog telefona koji ste ostavili u narudžbi. Poruka će sadržavati obavijest o očekivanom terminu dostave i broj pošiljke za navedenu isporuku.

 

UVJETI DOSTAVE I ISPORUKE

Narudžbe zaprimamo svaki dan od 0-24h, a dostava se vrši putem dostavne službe našeg poslovnog partnera. Sve uredne narudžbe zaprimljene radnim danom (ponedjeljak – petak) bit će obrađene isti radni dan, a pošiljka će biti dostavljena najkasnije u roku od 2-10 radnih dana. Za uredne narudžbe zaprimljene subotom, nedjeljom i državnim blagdanima  pošiljka će biti dostavljena najkasnije u roku 10 radnih dana. Navedeno vrijedi za dostavu u kontinentalni dio Republike Hrvatske. Rok dostave naručenih pošiljki na otoke i inozemstvo ovisi o specifičnostima transporta na navedene lokacije.

Dostava proizvoda moguća je unutar područja Republike Hrvatske i zemalja članica Europskog gospodarskog prostra (EEA). Neki od proizvoda neće moći biti dostavljeni u sve zemlje, zbog specifičnih uvoznih i carinskih zakonskih odredbi pojedinih zemalja. Sukladno tome, korisniku će se prikazati obavijest prilikom kreiranja narudžbe, a prije zaključenja iste i izvršenja plaćanja.

 

Preuzimanje pošiljke

Ukoliko korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti pošiljku bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

 

PRAVO POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor koji potrošač sklapa s Prodavateljem za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom proizvoda od strane Prodavatelj te izvršenom isplatom sa strane Korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, čl.72., st.1., svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije (internetska trgovina) potrošač može jednostrano raskinuti, ne navodeći razloge za to, u roku od 14 radnih dana, od dana kada je isporučen proizvod. Potrošač ne mora navesti razlog za raskid ugovora, ali mora Prodavatelju unutar roka od 14 radnih dana obavijestiti trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu ugovora – putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju o raskidu ugovora, poslanoj poštom na adresu: RENEKO d.o.o., Jarnovićeva 9, Zagreb, ili e-mail adresu: info@reneko.hr.

U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Nakon što primimo ispravno popunjeni obrazac, obavijestit ćemo Vas o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju, a povrat plaćenog ćemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena (najkasnije 7 radnih dana od dana kada ste nas obavijestili o svojoj odluci o raskidu ugovora).

Kada koristite svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, kao potrošač ste, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, odgovorani za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe.

Proizvodi koje Potrošač vraća moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. U suprotnom, te ukoliko se isti ne dostave u gore navedenom roku, smatra se da Potrošač nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti, već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

Izravne troškove povrata robe potrošač je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

PRAVO NA REKLAMACIJU PROIZVODA

Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na Internet stranici sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Trgovac ima pravo na reklamaciju proizvoda zbog vidljivih nedostatka ukoliko bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri (3) kalendarska dana od dana dostave proizvoda izvrši reklamaciju nedostataka proizvoda. Vidljivi nedostaci su primjerice:pogrešna boja, pogrešne dimenzije/veličine,  proizvod koji nije naručen te svi drugi nedostaci koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom stvari. Trgovac ima pravo na reklamaciju proizvoda zbog skrivenih nedostatka (nedostatci koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) ukoliko bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri (3) kalendarska dana od dana otkrivanja nedostatka proizvoda izvrši reklamaciju nedostataka proizvoda, ako je reklamacija izvršena unutar roka propisanog Zakonom o obveznim odnosima od dana predaje proizvoda.

Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke trgovac potvrđuje da je prilikom preuzimanja pošiljke izvršio njen pregled te da je pošiljka preuzeta bez vanjskih vidljivih oštećenja, te da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima navedenim na priloženom računu. Potrošač ima pravo na reklamaciju u slučaju vidljivih i/ili skrivenih materijalnih nedostataka ako o istom obavijesti Prodavatelja u roku propisanim važećim Zakonom o obveznim odnosima.

 

POSTUPAK REKLAMACIJE

Korisnik mora najaviti reklamaciju kupljenih proizvoda putem Obrasca za reklamaciju – prigovor. Pravilno ispunjeni obrazac potrebno je dostaviti poštom ili elektronskim putem na adresu: RENEKO d.o.o., Jarnovićeva 9, Zagreb, ili e-mail adresu: info@reneko.hr

Korisnik je, u svim slučajevima kada vrši reklamaciju proizvoda, dužan Prodavatelju proizvod koji vraća dužan vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju. Troškove povrata proizvoda snosi korisnik, a povrat se vrši dostavom na adresu navedenoj u Obrascu za reklamaciju.

Ukoliko proizvod ima nedostatak kupac ima pravo na raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene. Prodavatelj će, na osnovu zahtjeva za reklamaciju, korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku deset (10) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada Prodavatelj nije dužan ni izvršiti povrat novca niti dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju-prigovor ili putem kontakata objavljenih na Internet stranici. Prodavatelj je u tom roku dužno utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

 

PRIGOVORI

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.41/14, 110/15) svaki korisnik Internet stranicu svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu može iskazati prigovorom u pisanoj formi, pri čemu će Prodavatelj pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte na adresu: RENEKO d.o.o., Jarnovićeva 9, Zagreb, ili e-mail adresu: info@reneko.hr.

Prodavatelj se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, korisnik treba navesti točne podatke za primitak istoga.

 

NADLEŽNI SUD I MJERODAVNO PRAVO

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu. Mjerodavno pravo za sve Ugovore o kupoprodaji zaključene kupnjom na ovoj Internet stranici je pravo Republike Hrvatske.

 

IZMJENA OPĆIH UVJETA

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj Internet stranice, pod uvjetom javne objave na Internet  stranici, a zbog čega su korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku narudžbe proizvoda.

Za pružanje boljeg korisničkog iskustva i ispravan prikaz sadržaja, ova stranica koristi kolačiće.